Уеб дизайн и неговата маркетингова страна!!!

Уеб дизайн за целите на популярността на сайта, за повече продажби, за печелене на нови посетители и задържане на старите! Това е така нареченият многофункционален уебдизайн, чийто предназначение не се ограничава единствено в рамките на уебсайта. Такъв дизайн правим в WebDesignBulgaria.net, защото знаем че конкуренцията в мрежата не прощава и най-малката грешка! Та, един уеб дизайн си има и маркетингова страна. Тоест страна свързана тясно със стратегиите за популяризиране и бъдещи печалби. Всеки онлайн бизнес цели печалби и популярност, така че дизайна до голяма степен не е само визуализация, а визуализация с определени цели!

Уеб дизайна и маркетинговата му обвързаност

Рекламата, мощното средство за успех в бизнеса, за продажбите на продукти и за онлайн популярността. Но, накъде отива една реклама без подходящият уеб дизайн и оформление? Специалистите смятат, че голяма част за успеха на една рекламна кампания, изиграва именно дизайна й. Навярно сте чували за Стив Джобс! Според него именно добрият уебдизайн изиграва ключова роля в маркетинга на една уебстраница, уеб продукт, реклама или прочие. Важно отличително качество на един уеб дизайн е неговата приканваща апелативна страна, ориентирана към потребителя. Тоест той приканва за сваляне на приложение, за регистрация, абониране, покупка, споделяне или друго ключово действие.

Именно тук маркетинга и дизайна на уеб работят ръка за ръка, за да впечатлят клиента и да го подтикнат към ДЕЙСТВИЕ! Уеб дизайна на маркетингова основа също се оптимизира, с цел обслужване нуждите на онлайн потребителя. Едни от главните цели на маркетинговия уеб дизайн са: увеличаване кликовете на сайта ви, придобиването на повече последователи ангажирани с бизнеса ви, по-висок процент регистрирани потребители, съответно повече продажби и мрежа от различни линкове към главната цел (целеви страници). Всичко изброено дотук работи заедно, а не поотделно – затова и маркетинговия уеб дизайн е сложна материя. Нека вземем за пример увеличаването на броя кликове. Колкото повече кликове, но на правилните места, толкова повече бъдещи клиенти.

За целта е добре да се създадат зони за действие, където потребителя да бъде подтикнат, да кликне! По този начин той автоматично се превръща във ваш фен, последовател или регистриран клиент на сайта. Така събирате данни за него (привички, интереси, предпочитания, лична информация). Маркетинговия уеб дизайн има четири основни фази – клиента научава нещо, придобива интерес към него, взима решение за действие и накрая действа (клика). В WebDesignBulgaria.net ще изградим перфектен маркетингов уеб дизайн за вас и бизнеса ви!